• Klatovská tř. 125, 301 00 Plzeň
  • +420 377 372 141
  • +420 602 261 079
  • +420 606 628 787
  • Kurzy pro strojníky
    .. řidičů manipulačních vozíků, jeřábníků , elektrikářů k vyhl. 50/78 Sb., vazačů břemen, obsluh motorových pil a pohyblivých plošin.
  • Kurzy pro vazače
    .. řidičů manipulačních vozíků, jeřábníků , elektrikářů k vyhl. 50/78 Sb., vazačů břemen, obsluh motorových pil a pohyblivých plošin.

Kurz elektrikáře u Galla - Dělnická škola

Kurzy pro elektrikáře

Všechny ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH. Výuka začíná každý den v 08:00 hod. (Pokud není uvedeno jinak).

Vyhláška stanoví stupně odborné způsobilosti pracovníků, kteří se zabývají obsluhou elektrických zařízení nebo pracují na nich, projektováním těchto zařízení, řízením činnosti nebo projektování elektrických zařízení v organizacích, které vyrábějí, montují, provozují nebo projektují elektrická zařízení, nebo provádějí na elektrických zařízeních činnost dodavatelským způsobem; dále stanoví podmínky pro získání kvalifikace a povinnosti organizací a pracovníků v souvislosti s kvalifikací.

Za elektrická zařízení se pro účely této vyhlášky považují zařízení, u nichž může dojít k ohrožení života, zdraví nebo majetku elektrickým proudem, a zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.

Pracovníci musí být tělesně a duševně způsobilí a musí splňovat podmínky stanovené vyhl. č. 50/78 Sb.

Organizace musí zajistit nové přezkoušení a vydání nového osvědčení pracovníků nejpozději do tří let ode dne jejich zkoušky nebo posledního přezkoušení.

Kvalifikace pracovníků
§ 3 Pracovníci seznámení
§ 4 Pracovníci poučení
§ 5 Pracovníci znalí
§ 6 Pracovníci pro samostatnou činnost
§ 7 Pracovníci pro řízení činnosti
§ 8 Pracovníci pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem a pracovníci pro řízení provozu
§ 9 Pracovníci pro provádění revizí
§ 10 Pracovníci pro samostatné projektování a pracovníci pro řízení projektování

K základnímu školení el. k vyhl. č. 50/78 Sb. potřebujete:
1. vyplněnou přihlášku
2. doklad o vzdělání v oboru elektro (výuční list, maturita)
3. lékařské potvrzení - součást přihlášky

K opakovanému školení el. k vyhl. č. 50/78 Sb. potřebujete:
1. vyplněnou přihlášku
2. lékařské potvrzení - součást přihlášky
3. poslední osvědčení

Lhůta opakovaného školení je 3 roky.