• Klatovská tř. 125, 301 00 Plzeň
  • +420 377 372 141
  • +420 602 261 079
  • +420 606 628 787
  • Kurzy pro strojníky
    .. řidičů manipulačních vozíků, jeřábníků , elektrikářů k vyhl. 50/78 Sb., vazačů břemen, obsluh motorových pil a pohyblivých plošin.
  • Kurzy pro vazače
    .. řidičů manipulačních vozíků, jeřábníků , elektrikářů k vyhl. 50/78 Sb., vazačů břemen, obsluh motorových pil a pohyblivých plošin.

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI, RÁDI BYCHOM VÁS INFORMOVALI, ŽE OD 1.6.2020 OPĚT ZAHAJUJEME ŠKOLENÍ ZA STANOVENÝCH HYGIENICKÝCH PODMÍNEK A V OMEZENÉM POČTU OSOB. V PRVNÍ ŘADĚ SE BUDEME ZABÝVAT OPAKOVANÝMI ŠKOLENÍMI. ÚČASTNÍK ŠKOLENÍ SE MUSÍ PŘEDEM OBJEDNAT (TELEFONICKY, MAILEM) A TERMÍN ŠKOLENÍ MU BUDE POTVRZEN. BEZ PŘEDCHOZÍHO OBJEDNÁNÍ NEBUDE MOŽNÉ ZÁJEMCE DO KURZU ZAŘADIT. VŠICHNI ÚČASTNÍCI ŠKOLENÍ ODEVZDAJÍ PŘI PREZENCI ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ (FORMULÁŘ ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ BUDE ZASLÁN PŘEDEM). VE VÝJIMEČNÝCH PŘÍPADECH BUDE UMOŽNĚNO VYPLNIT A PODEPSAT ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NA MÍSTĚ.
PŘI VSTUPU DO KANCELÁŘE A UČEBEN DĚLNICKÉ ŠKOLY NEZAPOMEŇTE NA ZAKRYTÍ ÚST A NOSU.
PROSÍME VŠECHNY ÚČASTNÍKY ŠKOLENÍ, ABY DODRŽOVALI POKYNY ŠKOLITELŮ A ORGANIZÁTORŮ ŠKOLENÍ.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.


Všechny ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH. Výuka začíná každý den v 8:00 hodin (pokud není uvedeno jinak).

  AKTUÁLNÍ NABÍDKA ŠKOLENÍ A KURZŮ
 
  ČERVEN
 
1.6. Opakované školení el. dle vyhl. č. 50/78 Sb. 1210,- Kč
2.6.  Opakované školení el. dle vyhl. č. 50/78 Sb. 1210,- Kč
5.6. Opakované školení strojníků stavebních strojů, automixů, betonáren 726,- Kč
9.6. Základní školení vazačů 847,- Kč
9.6.  Opakované školení vazačů 726,- Kč 
11.6. Opakované školení obsluh motorových pil OBSAZENO 726,- Kč
16.6. Opakované školení obsluh hydraulických ruk 726,- Kč
17.6. Opakované školení obsluh motorových pil NOVÉ
726,- Kč
17.6. Kurz obsluh motorových pil pro příčné řezy + kácení stromů do průměru 15 cm NOVÉ 1573,- Kč
18.6. Opakované školení řidičů manipulačních vozíků OBSAZENO 
726,- Kč
18.-19.6. Kurz řidičů manipulačních vozíků (elektrovozíky, motovozíky) do nosnosti 5 tun
Podmínkou nástupu do kurzu je řidičský průkaz skupiny B nebo T
1452-4235,- Kč
23.6. Opakované školení strojníků stavebních strojů, automixů, betonáren 726,- Kč
24.6. Opakované školení řidičů manipulačních vozíků NOVÉ
726,- Kč
25.6. Opakované školení jeřábníků, obsluh hydraulických ruk 726,- Kč
25.6. Opakované školení vazačů 726,- Kč
 

Pořádáme školení a kvalifikační kurzy pro stavební výrobu a lesní hospodářství. Školení provádějí kvalifikovaní lektoři, znalosti jsou ověřovány zkušebními komisaři.

Fotogalerie

Info

Provádíme základní a opakovaná školení strojníků stavebních strojů (nakladačů, rypadel, dozerů, válců, kompresorů, obaloven, přepravníků čerstvého betonu, čerpadel na beton, betonáren, finišerů), rozšíření průkazu strojníka o další stroj (skupinu), řidičů manipulačních vozíků (elektrovozíky, motovozíky), jeřábníků všech druhů jeřábů, obsluh hydraulických ruk, obsluh pracovních pohyblivých plošin, vazačů břemen, obsluh motorových pil, elektrikářů dle vyhl. č. 50/78 Sb., revize a revizní zkoušky zdvihacích zařízení a pohyblivých pracovních plošin, technické kontroly stavebních strojů, motorových vozíků a motorových pil.