• Klatovská tř. 125, 301 00 Plzeň
  • +420 377 372 141
  • +420 602 261 079
  • +420 606 628 787
  • Kurzy pro strojníky
    .. lešenářů, řidičů manipulačních vozíků, jeřábníků , elektrikářů k vyhl. 50/78 Sb., vazačů břemen, obsluh motorových pil a pohyblivých plošin.
  • Kurzy pro vazače
    .. lešenářů, řidičů manipulačních vozíků, jeřábníků , elektrikářů k vyhl. 50/78 Sb., vazačů břemen, obsluh motorových pil a pohyblivých plošin.

NABÍDKA ŠKOLENÍ A KURZŮ 
      I. ČTVRTLETÍ 2018

Všechny ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH. Výuka začíná každý den v 8:00 hodin (pokud není uvedeno jinak).

  LEDEN  
2.1. Opakované školení jeřábníků, obsluh hydraulických ruk 605,- Kč
3.1. Základní školení vazačů 726,- Kč
3.1. Opakované školení vazačů 605,- Kč
5.1. Opakované školení strojníků stavebních strojů, automixů, betonáren OBSAZENO 605,- Kč
8.-12.1. Kurz strojníků kompresorů, automixů, čerpadel - zkoušky 17.1. 6050,- Kč
8.-17.1. Kurz strojníků rypadel, nakladačů, dozerů, válců.. (cena dle počtu skupin strojů) 7260-8228,- Kč
15.-17.1. Rozšíření strojnického průkazu o další stroj (skupinu) 3630,- Kč
9.1. Opakované školení jeřábníků, obsluh hydraulických ruk 605,- Kč
10.1. Opakované školení obsluh motorových pil OBSAZENO 605,- Kč
10.1. Kurz obsluh motorových pil pro příčné řezy + kácení stromů do průměru 15 cm OBSAZENO 1452,- Kč
12.1. Opakované školení strojníků stavebních strojů, automixů, betonáren OBSAZENO 605,- Kč
18.1. Opakované školení řidičů manipulačních vozíků OBSAZENO 605,- Kč
19.1. Opakované školení lešenářů 605,- Kč
19.1. Opakované školení strojníků stavebních strojů, automixů, betonáren OBSAZENO 605,- Kč
22.1. Opakované školení řidičů manipulačních vozíků OBSAZENO 605,- Kč
22.-24.1. Kurz řidičů manipulačních vozíků dle druhu (elektrovozíky, motovozíky) OBSAZENO 1452-4235,- Kč
22.-23.1. Kurz elektrikářů dle vyhl. č. 50/78 Sb. 2420,- Kč
24.1. Opakované školení elektrikářů dle vyhl. č. 50/78 Sb. 968,- Kč
26.1. Opakované školení jeřábníků, obsluh hydraulických ruk 605,- Kč
26.1. Základní školení vazačů 726,- Kč
26.1. Opakované školení vazačů 605,- Kč
  ÚNOR  
29.1.-2.2. Kurz strojníků kompresorů, automixů, čerpadel - zkoušky 7.2. 6050,- Kč
29.1.-7.2. Kurz strojníků rypadel, nakladačů, dozerů, válců ... (cena dle počtu skupin strojů) 7260-8228,- Kč
5.-7.2 Rozšíření strojnického průkazu o další stroj (skupinu) 3630,- Kč
8.2. Opakované školení obsluh motorových pil OBSAZENO
605,- Kč
8.2. Kurz obsluh motorových pil pro příčné řezy + kácení stromů do průměru 15 cm OBSAZENO 1452,- Kč
9.2. Opakované školení strojníků stavebních strojů, automixů, betonáren OBSAZENO 605,- Kč
12.-16.2. Kurz strojníků betonáren 7260,- Kč
20.2. Opakované školení obsluh motorových pil MIMOŘÁDNÝ TERMÍN
605,- Kč
20.2. Kurz obsluh motorových pil pro příčné řezy + kácení stromů do průměru 15 cm MIMOŘÁDNÝ TERMÍN 1452,- Kč
26.2. Opakované školení řidičů manipulačních vozíků 605,- Kč
26.-28.2. Kurz řidičů manipulačních vozíků dle druhu (elektrovozíky, motovozíky) 1452-4235,- Kč
28.2. Opakované školení elektrikářů dle vyhl. č. 50/78 Sb. 968,- Kč
  BŘEZEN  
5.-9.3. Kurz strojníků kompresorů, automixů, čerpadel - zkoušky 14.3. 6050,- Kč
5.-14.3. Kurz strojníků rypadel, nakladačů, dozerů, válců ... (cena dle počtu skupin strojů) 7260-8228,- Kč
12.-14.3. Rozšíření strojnického průkazu o další stroj (skupinu) 3630,- Kč
9.3. Opakované školení strojníků stavebních strojů, automixů, betonáren 605,- Kč
15.3. Opakované školení obsluh motorových pil 605,- Kč
15.3. Kurz obsluh motorových pil pro příčné řezy + kácení stromů do průměru 15 cm 1452,- Kč
16.3. Opakované školení lešenářů 605,- Kč
16.3. Kurz lešenářů 1694,- Kč
19.3. Opakované školení obsluh hydraulických ruk 605,- Kč
19.3. Kurz obsluh hydraulických ruk pro manipulaci se dřevem 1815,- Kč
19.3. Kurz obsluh hydraulických ruk + vazačů 1936,- Kč
20.3. Opakované školení jeřábníků 605,- Kč
20.-21.3. Kurz jeřábníků + vazačů 3025,- Kč
21.3. Základní školení vazačů 726,- Kč
21.3. Opakované školení vazačů 605,- Kč
26.3. Opakované školení řidičů manipulačních vozíků 605,- Kč
26.-28.3. Kurz řidičů manipulačních vozíků dle druhu (elektrovozíky, motovozíky) 1452-4235,- Kč
29.3. Opakované školení strojníků stavebních strojů, automixů, betonáren 605,- Kč
 

Pořádáme školení a kvalifikační kurzy pro stavební výrobu a lesní hospodářství. Školení provádějí kvalifikovaní lektoři, znalosti jsou ověřovány zkušebními komisaři.

Fotogalerie

Info

Provádíme základní a opakovaná školení strojníků stavebních strojů (nakladačů, rypadel, dozerů, válců, kompresorů, obaloven, přepravníků čerstvého betonu, čerpadel na beton, betonáren, finišerů), rozšíření průkazu strojníka o další stroj (skupinu), řidičů manipulačních vozíků (elektrovozíky, motovozíky), lešenářů, jeřábníků všech druhů jeřábů, obsluh hydraulických ruk, obsluh pracovních pohyblivých plošin, vazačů břemen, obsluh motorových pil, elektrikářů dle vyhl. č. 50/78 Sb., revize a revizní zkoušky zdvihacích zařízení a pohyblivých pracovních plošin, technické kontroly stavebních strojů, motorových vozíků a motorových pil.