• Kurzy
    Kurzy řidičů manipulačních vozíků, jeřábníků, vazačů břemen, obsluh motorových pil a pohyblivých plošin.
  • Kurzy pro vazače
    Kurzy řidičů manipulačních vozíků, jeřábníků, obsluh motorových pil a pohyblivých plošin.

Vážení zákazníci,

vzhledem k událostem ve společnosti v posledních dvanácti měsících jsme se rozhodli k uzavření učeben a kanceláře na Klatovské třídě 125, v Plzni.
Od 1.7.2021 budeme poskytovat služby přímo ve firmách, což byl požadavek v poslední době ze strany zaměstnavatele. Pokud se situace změní, budeme na to reagovat.
Do odvolání se nebudeme zabývat základními a rozšiřovacími kurzy strojníků stavebních strojů, betonáren, přepravníků betonové směsi... Ostatní základní, rozšiřovací a opakovaná školení budou nadále probíhat u jednotlivých zaměstnavatelů.
Připomínám, že zákonnou povinnost zaměstnavatelů provádět tato školení nikdo nezrušil a nadále je provádění těchto školení kontrolováno ze strany Státního odborného dozoru.
V případě příznivé epidemické situace budeme od prosince 2021 pořádat oblíbená opakovaná školení strojníků stavebních strojů, řidičů manipulačních vozíků, obsluh motorových pil, jeřábníků a vazačů. Konat se budou v salónku restaurace Švejk (ve stejné budově, kde jsme doposud sídlili), pouze s vchodem z Dvořákovy ulice.
Termíny budou oznámeny na našich webových stránkách.

     
     
     
     
     
     
     

Pořádáme školení a kvalifikační kurzy pro stavební výrobu a lesní hospodářství. Školení provádějí kvalifikovaní lektoři, znalosti jsou ověřovány zkušebními komisaři.

Info

Provádíme opakovaná školení strojníků stavebních strojů (nakladačů, rypadel, dozerů, válců, kompresorů, obaloven, přepravníků čerstvého betonu, čerpadel na beton, betonáren, finišerů), řidičů manipulačních vozíků (elektrovozíky, motovozíky), jeřábníků všech druhů jeřábů, obsluh hydraulických ruk, obsluh pracovních pohyblivých plošin, vazačů břemen, obsluh motorových pil, revize a revizní zkoušky zdvihacích zařízení a pohyblivých pracovních plošin, technické kontroly stavebních strojů, motorových vozíků a motorových pil.