• Klatovská tř. 125, 301 00 Plzeň
  • +420 377 372 141
  • +420 602 261 079
  • +420 606 628 787
  • Kurzy pro strojníky
    .. řidičů manipulačních vozíků, jeřábníků , elektrikářů k vyhl. 50/78 Sb., vazačů břemen, obsluh motorových pil a pohyblivých plošin.
  • Kurzy pro vazače
    .. řidičů manipulačních vozíků, jeřábníků , elektrikářů k vyhl. 50/78 Sb., vazačů břemen, obsluh motorových pil a pohyblivých plošin.

 AKTUÁLNÍ NABÍDKA ŠKOLENÍ A KURZŮ

Všechny ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH. Výuka začíná každý den v 8:00 hodin (pokud není uvedeno jinak).

  LEDEN  
6.1. Opakované školení jeřábníků, obsluh hydraulických ruk OBSAZENO
726,- Kč
6.1. Opakované školení vazačů OBSAZENO 726,- Kč
8.1. Opakované školení obsluh motorových pil OBSAZENO 726,- Kč
9.1. Opakované školení řidičů manipulačních vozíků 726,- Kč
10.1. Opakované školení strojníků stavebních strojů, automixů, betonáren OBSAZENO 726,- Kč
13.-14.1 Kurz elektrikářů dle vyhl. č. 50/78 Sb. 2420,- Kč
15.1. Opakované školení elektrikářů dle vyhl. č. 50/78 Sb. 1210,- Kč
13.-22.1. Kurz strojníků rypadel, nakladačů, dozerů, válců... (cena dle počtu skupin strojů) 8470-9922,- Kč
20.-22.1. Rozšíření strojnického průkazu o další stroj (skupinu) 4235,- Kč
17.1. Opakované školení strojníků stavebních strojů, automixů, betonáren OBSAZENO 726,- Kč
24.1. Opakované školení strojníků stavebních strojů, automixů, betonáren OBSAZENO 726,- Kč
27.1. Opakované školení řidičů manipulačních vozíků 726,- Kč
27.-29.1. Kurz řidičů manipulačních vozíků (elektrovozíky a motovozíky) do nosnosti 5 tun
Podmínkou nástupu do kurzu řidičů MV je ŘP skupiny B nebo T
1452-4235,- Kč
  ÚNOR  
3.-7.2. KURZ STROJNÍKŮ BETONÁREN 8470,- Kč
3.-7.2. Kurz strojníků automixů nebo čerpadel na beton 6050,- Kč
10.-19.2. Kurz strojníků rypadel, nakladačů, dozerů, válců... (cena dle počtu skupin strojů) 8470-9922,- Kč
17.-19.2. Rozšíření strojnického průkazu o další stroj (skupinu) 4235,- Kč
14.2. Opakované školení strojníků stavebních strojů, automixů, betonáren OBSAZENO 726,- Kč
20.2. Opakované školení obsluh motorových pil OBSAZENO 726,- Kč
20.2. Kurz obsluh motorových pil pro příčné řezy + kácení stromů do průměru 15 cm OBSAZENO 1573,- Kč
24.2. Opakované školení řidičů manipulačních vozíků 726,- Kč
26.2. Opakované školení elektrikářů dle vyhl. č. 50/78 Sb. 1210,- Kč
  BŘEZEN  
2.-11.3. Kurz strojníků rypadel, nakladačů, dozerů, válců... (cena dle počtu skupin strojů) 8470-9922,- Kč
9.-11.3. Rozšíření strojnického průkazu o dalšístroj (skupinu) 4235,- Kč
12.3. Opakované školení obsluh motorových pil 726,- Kč
12.3. Kurz obsluh motorových pil pro příčné řezy + kácení stromů do průměru 15 cm 1573,- Kč
13.3. Opakované školení strojníků stavebních strojů, automixů, betonáren 726,- Kč
16.3. Opakované školení obsluh hydraulických ruk 726,- Kč
16.3. Kurz obsluh hydraulických ruk pro manipulaci se dřevem 1815,- Kč
16.3. Kurz obsluh hydraulických ruk + vazačů 2420,- Kč
17.3. Opakované školení jeřábníků 726,- Kč
17.-18.3. Kurz jeřábníků + vazačů 3025,- Kč
18.3. Základní školení vazačů 847,- Kč
18.3. Opakované školení vazačů 726,- Kč
23.3. Opakované školení řidičů manipulačních vozíků 726,- Kč
23.-25.3. Kurz řidičů manipulačních vozíků (elektrovozíky, motovozíky) do nosnosti 5 tun
Podmínkou nástupu do kurzu řidičů MV je ŘP skupiny B nebo T
1452-4235,- Kč
27.3. Opakované školení strojníků stavebních strojů, automixů, betonáren 726,- Kč
 

Pořádáme školení a kvalifikační kurzy pro stavební výrobu a lesní hospodářství. Školení provádějí kvalifikovaní lektoři, znalosti jsou ověřovány zkušebními komisaři.

Fotogalerie

Info

Provádíme základní a opakovaná školení strojníků stavebních strojů (nakladačů, rypadel, dozerů, válců, kompresorů, obaloven, přepravníků čerstvého betonu, čerpadel na beton, betonáren, finišerů), rozšíření průkazu strojníka o další stroj (skupinu), řidičů manipulačních vozíků (elektrovozíky, motovozíky), jeřábníků všech druhů jeřábů, obsluh hydraulických ruk, obsluh pracovních pohyblivých plošin, vazačů břemen, obsluh motorových pil, elektrikářů dle vyhl. č. 50/78 Sb., revize a revizní zkoušky zdvihacích zařízení a pohyblivých pracovních plošin, technické kontroly stavebních strojů, motorových vozíků a motorových pil.