• Klatovská tř. 125, 301 00 Plzeň
  • +420 377 372 141
  • +420 602 261 079
  • +420 606 628 787
  • Kurzy pro strojníky
    .. řidičů manipulačních vozíků, jeřábníků , elektrikářů k vyhl. 50/78 Sb., vazačů břemen, obsluh motorových pil a pohyblivých plošin.
  • Kurzy pro vazače
    .. řidičů manipulačních vozíků, jeřábníků , elektrikářů k vyhl. 50/78 Sb., vazačů břemen, obsluh motorových pil a pohyblivých plošin.

VŠICHNI ÚČASTNÍCI ŠKOLENÍ A KURZŮ SE MUSÍ PŘEDEM PŘIHLÁSIT (TELEFONICKY NEBO MAILEM). POKUD TAK NEUČINÍTE, NEBUDE MOŽNÉ VÁS DO KURZŮ A ŠKOLENÍ ZAŘADIT.

Všechny ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH. Výuka začíná každý den v 8:00 hodin (pokud není uvedeno jinak).

  AKTUÁLNÍ NABÍDKA ŠKOLENÍ A KURZŮ
 
     
  DUBEN  
14.4. Opakované školení elektrikářů dle vyhl. č. 50/78 Sb.
1210,- Kč
12.-21.4. Kurz strojníků rypadel, nakladačů, dozerů, válců... (cena dle počtu skupin strojů
8470-9922,- Kč 
19.-21.4. Rozšíření strojnického průkazu o další stroj (skupinu) 
4235,- Kč
23.4. Opakované školení strojníků stavebních strojů, automixů, betonáren OBSAZENÉ
726,- Kč
26.4. Opakované školení obsluh hydraulických ruk 726,- Kč
26.4. Kurz obsluh hydraulických ruk pro manipulaci se dřevem 1815,- Kč
26.4. Kurz obsluh hydraulických ruk + vazačů 2420,- Kč
27.4. Opakované školení jeřábníků 726,- Kč
27.-28.4 Kurz jeřábníků + vazačů 3025,- Kč
28.4. Základní školení vazačů 847,- Kč
28.4. Opakované školení vazačů 726,- Kč
29.4. Opakované školení obsluh motorových pil OBSAZENÉ 726,- Kč
  KVĚTEN  
3.5. Opakované školení obsluh křovinořezů 726,- Kč
3.5. Kurz obsluh křovinořezů 968,- Kč
7.5. Opakované školení strojníků stavebních strojů, automixů, betonáren OBSAZENÉ 726,- Kč
10.5. Opakované školení řidičů manipulačních vozíků 726,- Kč
10.-12.5. Kurz řidičů manipulačních vozíků (elektrovozíky, motovozíky) do nosnosti 5 tun
Podmínkou nástupu do kurzu řidičů MV je ŘP skupiny B nebo T
1452-4235,- Kč
31.5.-2.6. Rozšíření strojnického průkazu o další stroj (skupinu) 4235,- Kč
  ČERVEN  
7.-8.6. Kurz elektrikářů dle vyhl. č. 50/78 Sb. 2420,- Kč
9.6. Opakované školení elektrikářů dle vyhl. č. 50/78 Sb. 1210,- Kč
14.6. Opakované školení řidičů manipulačních vozíků 726,- Kč
14.-16.6. Kurz řidičů manipulačních vozíků (elektrovozíky, motovozíky) do nosnosti 5 tun
Podmínkou nástupu do kurzu řidičů MV je ŘP skupiny B nebo T
1452-4235,- Kč
18.6. Opakované školení strojníků stavebních strojů, automixů, betonáren 726,- Kč

Pořádáme školení a kvalifikační kurzy pro stavební výrobu a lesní hospodářství. Školení provádějí kvalifikovaní lektoři, znalosti jsou ověřovány zkušebními komisaři.

Fotogalerie

Info

Provádíme základní a opakovaná školení strojníků stavebních strojů (nakladačů, rypadel, dozerů, válců, kompresorů, obaloven, přepravníků čerstvého betonu, čerpadel na beton, betonáren, finišerů), rozšíření průkazu strojníka o další stroj (skupinu), řidičů manipulačních vozíků (elektrovozíky, motovozíky), jeřábníků všech druhů jeřábů, obsluh hydraulických ruk, obsluh pracovních pohyblivých plošin, vazačů břemen, obsluh motorových pil, elektrikářů dle vyhl. č. 50/78 Sb., revize a revizní zkoušky zdvihacích zařízení a pohyblivých pracovních plošin, technické kontroly stavebních strojů, motorových vozíků a motorových pil.