• Klatovská tř. 125, 301 00 Plzeň
  • +420 377 372 141
  • +420 602 261 079
  • +420 606 628 787
  • Kurzy pro strojníky
    .. lešenářů, řidičů manipulačních vozíků, jeřábníků , elektrikářů k vyhl. 50/78 Sb., vazačů břemen, obsluh motorových pil a pohyblivých plošin.
  • Kurzy pro vazače
    .. lešenářů, řidičů manipulačních vozíků, jeřábníků , elektrikářů k vyhl. 50/78 Sb., vazačů břemen, obsluh motorových pil a pohyblivých plošin.

 AKTÁLNÍ NABÍDKA ŠKOLENÍ A KURZŮ

Všechny ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH. Výuka začíná každý den v 8:00 hodin (pokud není uvedeno jinak).

  ŘÍJEN  
15.-23.10. + 25.10. Kurz strojníků rypadel, nakladačů, dozerů, válců... (cena dle počtu skupin strojů) - zkoušky 25.10. 7260-8228,- Kč
22.-23.10. + 25.10. Rozšíření strojnického průkazu o další stroj (skupinu) - zkoušky 25.10. 3630,- Kč
  LISTOPAD
 
5.11. Opakované školení řidičů manipulačních vozíků 605,- Kč
5.-7.11. Kurz řidičů manipulačních vozíků dle druhu (elektrovozíky, motovozíky) 1452-4235,- Kč
12.11. Opakované školení obsluh motorových pil 605,- Kč
12.11. Kurz obsluh motorových pil pro příčné řezy + kácení stromů do průměru 15 cm 1452,- Kč
16.11. Opakované školení strojníků stavebních strojů, automixů, betonáren 605,- Kč
19.11. Opakované školení lešenářů 605,- Kč
19.11. Kurz lešenářů 1694,- Kč
20.11. Opakované školení obsluh hydraulických ruk 605,- Kč
20.11. Kurz obsluh hydraulických ruk pro manipulaci se dřevem 1815,- Kč
20.11. Kurz obsluh hydraulických ruk + vazačů 1936,- Kč
21.11. Opakované školení jeřábníků 605,- Kč
21.-22.11. Kurz jeřábníků + vazačů 3025,- Kč
22.11. Základní školení vazačů 726,- Kč
22.11. Opakované školení vazačů 605,- Kč
  PROSINEC  
3.12. Opakované školení řidičů manipulačních vozíků 605,- Kč
3.-5.12. Kurz řidičů manipulačních vozíků dle druhu (elektrovozíky, motovozíky) 1452-4235,- Kč
10.12. Opakované školení obsluh motorových pil 605,- Kč
10.12. Kurz obsluh motorových pil pro příčné řezy + kácení stromů do průměru 15 cm 1452,- Kč
10.-11.12. Kurz elektrikářů dle vyhl. č. 50/78 Sb. 2420,- Kč
12.12. Opakované školení elektrikářů dle vyhl. č. 50/78 Sb. 968,- Kč
14.12. Opakované školení strojníků stavebních strojů, automixů, betonáren 605,- Kč
 
LEDEN
 
7.1. Opakované školení jeřábníků, obsluh hydraulických ruk 605,- Kč
7.1. Opakované školení vazačů 605,- Kč
7.1. Opakované školení strojníků stavebních strojů, automixů, betonáren od 11.30 hodin 605,- Kč
8.1. Opakované školení obsluh motorových pil 605,- Kč
8.1. Kurz obsluh motorových pil pro příčné řezy + kácení stromů do průměru 15 cm 1452,- Kč
9.1. Opakované školení řidičů manipulačních vozíků 605,- Kč
10.1. Opakované školení lešenářů 605,- Kč
11.1 Opakované školení strojníků stavebních strojů, automixů, betonáren OBSAZENO 605,- Kč
14.-15.1. Kurz elektrikářů dle vyhl. č. 50/78 Sb. 2420,- Kč
16.1. Opakované školení elektrikářů dle vyhl. č. 50/78 Sb. 968,- Kč
14.-23.1. Kurz strojníků rypadel, nakladačů, dozerů, válců.. (cena dle počtu skupin strojů) 7260-8712,- Kč
21.-23.1 Rozšíření strojnického průkazu o další stroj (skupinu) 3630,- Kč
18.1. Opakované školení strojníků stavebních strojů, automixů, betonáren 605,- Kč
28.1. Opakované školení řidičů manipulačních vozíků 605,- Kč
28.-30.1 Kurz řidičů manipulačních vozíků dle druhu (elektrovozíky a motovozíky) do nosnosti 5 tun
Podmínkou nástupu do kurzu je ŘP skupiny B nebo T
1452-4235,- Kč
  ÚNOR  
4.-8.2. KURZ STROJNÍKŮ BETONÁREN 7260,- Kč
4.-8.2. Kurz strojníků automixů nebo čerpadel na beton 6050,- Kč
11.-20.2. Kurz strojníků rypadel, nakladačů, dozerů, válců.. (cena dle počtu skupin strojů) 7260-8712,- Kč
18.-20.2. Rozšíření strojnického průkazu o další stroj (skupinu) 3630,- Kč
21.2. Opakované školení obsluh motorových pil 605,- Kč
21.2. Kurz obsluh motorových pil pro příčné řezy + kácení stromů do průměru 15 cm 1452,- Kč
22.2. Opakované školení strojníků stavebních strojů, automixů, betonáren 605,- Kč
25.2. Opakované školení řidičů manipulačních vozíků 605,- Kč
25.-27.2. Kurz řidičů manipulačních vozíků dle druhu (elektrovozíky a motovozíky) do nosnosti 5 tun
Podmínkou nástupu do kurzu je ŘP skupiny B nebo T
1452-4235,- Kč
27.2. Opakované školení elektrikářů dle vyhl. č. 50/78 Sb. 968,- Kč
   BŘEZEN  
4.-8.3. Kurz strojníků automixů nebo čerpadel na beton 6050,- Kč
4.-13.3. Kurz strojníků rypadel, nakladačů, dozerů, válců... (cena dle počtu skupin strojů) 7260-8712,- Kč
11.-13.3. Rozšíření strojnického průkazu o další stroj (skupinu) 3630,- Kč
14.3. Opakované školení obsluh motorových pil 605,- Kč
14.3. Kurz obsluh motorových pil pro příčné řezy + kácení stromů do průměru 15 cm 1452,- Kč
15.3. Opakované školení strojníků stavebních strojů, automixů, betonáren 605,- Kč
18.3. Opakované školení obsluh hydraulických ruk 605,- Kč
18.3. Kurz obsluh hydraulických ruk pro manipulaci se dřevem 1815,- Kč
18.3. Kurz obsluh hydraulických ruk + vazačů 1936,- Kč
19.3. Opakované školení jeřábníků 605,- Kč
19.-20.3.  Kurz jeřábníků + vazačů 3025,- Kč
20.3.  Základní školení vazačů 726,- Kč
20.3. Opakované školení vazačů 605,- Kč
25.3. Opakované školení řidičů manipulačních vozíků 605,- Kč
25.-27.3. Kurz řidičů manipulačních vozíků dle druhu (elektrovozíky, motovozíky) do nosnosti 5 tun
Podmínkou nástupu do kurzu je ŘP skupiny B nebo T
1452-4235,- Kč
29.3. Opakované školení strojníků stavebních strojů, automixů, betonáren 605,- Kč
 

Pořádáme školení a kvalifikační kurzy pro stavební výrobu a lesní hospodářství. Školení provádějí kvalifikovaní lektoři, znalosti jsou ověřovány zkušebními komisaři.

Fotogalerie

Info

Provádíme základní a opakovaná školení strojníků stavebních strojů (nakladačů, rypadel, dozerů, válců, kompresorů, obaloven, přepravníků čerstvého betonu, čerpadel na beton, betonáren, finišerů), rozšíření průkazu strojníka o další stroj (skupinu), řidičů manipulačních vozíků (elektrovozíky, motovozíky), lešenářů, jeřábníků všech druhů jeřábů, obsluh hydraulických ruk, obsluh pracovních pohyblivých plošin, vazačů břemen, obsluh motorových pil, elektrikářů dle vyhl. č. 50/78 Sb., revize a revizní zkoušky zdvihacích zařízení a pohyblivých pracovních plošin, technické kontroly stavebních strojů, motorových vozíků a motorových pil.