• Klatovská tř. 125, 301 00 Plzeň
  • +420 377 372 141
  • +420 602 261 079
  • +420 606 628 787
  • Kurzy pro strojníky
    .. řidičů manipulačních vozíků, jeřábníků , elektrikářů k vyhl. 50/78 Sb., vazačů břemen, obsluh motorových pil a pohyblivých plošin.
  • Kurzy pro vazače
    .. řidičů manipulačních vozíků, jeřábníků , elektrikářů k vyhl. 50/78 Sb., vazačů břemen, obsluh motorových pil a pohyblivých plošin.
Všechny ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH. Výuka začíná každý den v 8:00 hodin (pokud není uvedeno jinak).

  AKTUÁLNÍ NABÍDKA ŠKOLENÍ A KURZŮ
 
  ZÁŘÍ  
2.9 Opakované školení strojníků stavebních strojů, automixů, betonáren  726,- Kč
7.9.  Opakované školení řidičů manipulačních vozíků 726,- Kč
7.-9.9. Kurz řidičů manipulačních vozíků (elektrovozíky, motovozíky) do 5 tun
Podmínkou nástupu do kurzu řidičů MV je ŘP skupiny B nebo T
1452-4235,- Kč
14.-23.9. Kurz strojníků, rypadel, nakladačů, dozerů, válců.. (cena dle počtu skupin strojů) 8470-9922,- Kč
21.-23.9. Rozšíření strojnického průkazu o další stroj (skupinu) 4235,- Kč 
24.9 Opakované školení obsluh motorových pil
726,- Kč
24.9. Kurz obsluh motorových pil pro příčné řezy + kácení stromů do průměru 15 cm 1573,- Kč
25.9. Základní školení vazačů 847,- Kč
25.9. Opakované školení vazačů 726,- Kč
  ŘÍJEN  
5.-6.10. Kurz elektrikářů dle vyhl. č. 50/78 Sb. 2420,- Kč
7.10. Opakované školení elektrikářů dle vyhl. č. 50/78 Sb. 1210,- Kč
16.10. Opakované školení strojníků stavebních strojů, automixů, betonáren 
726,- Kč
  LISTOPAD  
9.11. Opakované školení řidičů manipulačních vozíků 726,- Kč
9.-11.11. Kurz řidičů manipulačních vozíků (elektrovozíky, motovozíky) do nosnosti 5 tun
Podmínkou nástupu do kurzu řidičů MV je ŘP skupiny B nebo T
1452-4235,- Kč
12.11. Opakované školení obsluh motorových pil 726,- Kč
12.11. Kurz obsluh motorových pil pro příčné řezy + kácení stromů do průměru 15 cm 1573,- Kč
13.11. Opakované školení strojníků stavebních strojů, automixů, betonáren 726,- Kč
18.11. Opakované školení obsluh hydraulických ruk 726,- Kč
18.11. Kurz obsluh hydraulických ruk pro manipulaci se dřevem 1815,- Kč
18.11. Kurz obsluh hydraulických ruk + vazačů 2420,- Kč
19.11. Opakované školení jeřábníků 726,- Kč
19.-20.11. Kurz jeřábníků + vazačů 3025,- Kč
20.11. Základní školení vazačů 847,- Kč
20.11. Opakované školení vazačů 726,- Kč
30.11.-2.12. Rozšíření strojnického průkazu o další stroj (skupinu) 4235,- Kč
  PROSINEC  
7.-8.12. Kurz elektrikářů dle vyhl. č. 50/78 Sb. 2420,- Kč
9.12.  Opakované školení elektrikářů dle vyhl. č. 50/78 Sb. 1210,- Kč 
11.12. Opakované školení strojníků stavebních strojů, automixů, betonáren 726,- Kč
 

Pořádáme školení a kvalifikační kurzy pro stavební výrobu a lesní hospodářství. Školení provádějí kvalifikovaní lektoři, znalosti jsou ověřovány zkušebními komisaři.

Fotogalerie

Info

Provádíme základní a opakovaná školení strojníků stavebních strojů (nakladačů, rypadel, dozerů, válců, kompresorů, obaloven, přepravníků čerstvého betonu, čerpadel na beton, betonáren, finišerů), rozšíření průkazu strojníka o další stroj (skupinu), řidičů manipulačních vozíků (elektrovozíky, motovozíky), jeřábníků všech druhů jeřábů, obsluh hydraulických ruk, obsluh pracovních pohyblivých plošin, vazačů břemen, obsluh motorových pil, elektrikářů dle vyhl. č. 50/78 Sb., revize a revizní zkoušky zdvihacích zařízení a pohyblivých pracovních plošin, technické kontroly stavebních strojů, motorových vozíků a motorových pil.