• Klatovská tř. 125, 301 00 Plzeň
  • +420 377 372 141
  • +420 602 261 079
  • +420 606 628 787
  • Kurzy pro strojníky
    .. řidičů manipulačních vozíků, jeřábníků , elektrikářů k vyhl. 50/78 Sb., vazačů břemen, obsluh motorových pil a pohyblivých plošin.
  • Kurzy pro vazače
    .. řidičů manipulačních vozíků, jeřábníků , elektrikářů k vyhl. 50/78 Sb., vazačů břemen, obsluh motorových pil a pohyblivých plošin.

 AKTÁLNÍ NABÍDKA ŠKOLENÍ A KURZŮ

Všechny ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH. Výuka začíná každý den v 8:00 hodin (pokud není uvedeno jinak).

  KVĚTEN  
13.-15.5. Rozšíření strojnického průkazu o další stroj (skupinu) 3630,- Kč
20.5. Opakované školení řidičů manipulačních vozíků 605,- Kč
20.-22.5. Kurz řidičů manipulačních vozíků dle druhu (elektrovozíky, motovozíky) do nosnosti 5 tun
Podmínkou nástupu do kurzu je řidičský průkaz skupiny B nebo T
1452-4235,- Kč
24.5. Opakované školení strojníků stavebních strojů, automixů, betonáren 605,- Kč
27.5. ZÁKLADNÍ A OPAKOVANÉ ŠKOLENÍ JEŘÁBNÍKŮ, OBSLUH HYDRAULICKÝCH RUK A VAZAČŮ 
MIMOŘÁDNÝ TERMÍN - bližší info na tel. 377372141, 606628787
 
  ČERVEN  
3.-4.6. Kurz elektrikářů dle vyhl. č. 50/78 Sb. 2420,- Kč
5.6. Opakované školení elektrikářů dle vyhl. č. 50/78 Sb. 968,- Kč
10.6. Opakované školení řidičů manipulačních vozíků 605,- Kč
13.6. Opakované školení obsluh motorových pil NOVÉ
605,- Kč
13.6. Kurz obsluh motorových pil pro příčné řezy + kácení stromů do průměru 15 cm NOVÉ
1452,- Kč
 

Pořádáme školení a kvalifikační kurzy pro stavební výrobu a lesní hospodářství. Školení provádějí kvalifikovaní lektoři, znalosti jsou ověřovány zkušebními komisaři.

Fotogalerie

Info

Provádíme základní a opakovaná školení strojníků stavebních strojů (nakladačů, rypadel, dozerů, válců, kompresorů, obaloven, přepravníků čerstvého betonu, čerpadel na beton, betonáren, finišerů), rozšíření průkazu strojníka o další stroj (skupinu), řidičů manipulačních vozíků (elektrovozíky, motovozíky), jeřábníků všech druhů jeřábů, obsluh hydraulických ruk, obsluh pracovních pohyblivých plošin, vazačů břemen, obsluh motorových pil, elektrikářů dle vyhl. č. 50/78 Sb., revize a revizní zkoušky zdvihacích zařízení a pohyblivých pracovních plošin, technické kontroly stavebních strojů, motorových vozíků a motorových pil.