• Kurzy
    Kurzy řidičů manipulačních vozíků, vazačů břemen, obsluh motorových pil a pohyblivých plošin.
  • Kurzy pro vazače
    Kurzy řidičů manipulačních vozíků, obsluh motorových pil a pohyblivých plošin.

Kurz jeřábníka u Galla - Dělnický škola

Kurzy pro jeřábníky

Všechny ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH. Výuka začíná každý den v 08:00 hod. (Pokud není uvedeno jinak).

Povinnosti

Jeřábník je zodpovědný za správné ovládání jeřábu v souladu s požadavky výrobce a při dodržení systému bezpečné práce. Jeřábník se vždy musí řídit pouze pokyny vazače, který musí být zřetelně označen. Jedinou výjimkou je, když dostane v případě nebezpečí znamení "Stůj" od jiné osoby.

Minimální požadavky

Jeřábník musí být: a) kompetentní b) starší 18 let, mladší osoba může pracovat pod přímým dozorem kompetentní osoby pouze pro účely zácviku c) zdravotně způsobilý s důrazem na zrak, sluch a reakce d) fyzicky schopen bezpečně ovládat jeřáb e) schopen odhadnout vzdálenost, výšku a průjezdnost f) vyškolen pro konkrétní typ jeřábu a musí mít dostatečné znalosti o jeřábu, jeho ovládání a bezpečnostních zařízeních g) kompetentní ve vázání břemen a znalosti dorozumívacích znamení h) seznámený s hasicími přístroji na jeřábu a jejich používáním i) seznámený se všemi způsoby a prostředky nouzového opuštění jeřábu v případě mimořádné události j) musí mít příslušné oprávnění k obsluze jeřábů

Jeřábnický průkaz je kvalifikační doklad, který opravňuje držitele průkazu vykonávat jeřábnické práce na jeřábu uvedené třídy a typu.

K základnímu školení jeřábníků (obsluh hydraulických ruk) potřebujete: 1. vyplněnou přihlášku 2. lékařské potvrzení - součást přihlášky 3. potvrzení odborné praxe za dozoru jeřábníka v rozsahu min. 180 hodin (u jeřábu), min. 100 hodin (u hydraulické ruky) - součást přihlášky K opakovanému školení jeřábníků (obsluh hydraulických ruk) potřebujete: 1. průkaz jeřábníka (obsluhy hydraulické ruky)

Lhůta opakovaného školení jeřábníků je 12 měsíců.

---------------------------------------------------------------------------

Jeřáby jsou rozděleny do následujících tříd:

O
Zdvihadla, jeřáby s ručním pohonem nebo jeřáby s nejméně ručním pohonem. Mostové, portálové a konzolové jeřáby s kočkou nebo kladkostrojem ovládané ze země.

A
Mostové, portálové a konzolové jeřáby s kočkou nebo kladkostrojem ovládané z koše nebo kabiny.

AS
Mostové jeřáby speciálního použití jako např. formovací, sázení, licí stripovací a klešťové.

B
Věžové, sloupové, derikové a portálové jeřáby s výložníkem.

C
Kolejové a železniční výložníkové jeřáby.

D
Mobilní jeřáby.

E
Plovoucí jeřáby.

F
Lanové jeřáby

Mám zájem o kurz