• Kurzy
    Kurzy řidičů manipulačních vozíků, vazačů břemen, obsluh motorových pil a pohyblivých plošin.
  • Kurzy pro vazače
    Kurzy řidičů manipulačních vozíků, obsluh motorových pil a pohyblivých plošin.

Kurz pro manipulační vozíky u Galla - Dělnická škola

Kurzy pro řidiče manipulačních vozíků

Všechny ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH. Výuka začíná každý den v 08:00 hod. (Pokud není uvedeno jinak).

Manipulační vozík slouží k nakládání, skládání, stohování a přepravě zboží a materiálu. Je určen k provozu na vnitropodnikových komunikacích (nádvořích a v halách).

Obsluhou vozíku může být pověřena osoba starší 18 let, tělesně a duševně způsobilá. Musí vlastnit oprávnění k řízení vozíku příslušné třídy a druhu.

Rozdělení MV

a) podle způsobu pohonu
- s pohonem elektrickým
- spalovacím motorem

b) podle účelu použití
- plošinové
- nízkozdvižné
- vysokozdvižné

c) podle způsobu řízení
- ručně vedené
- s pákovým řízením
- s volantovým řízením
- ovládané z plošiny

SPECIFIKACE MANIPULAČNÍCH VOZÍKŮ

Třída I. - Elektrické vozíky
Třída II. - Vozíky se spalovacím motorem

A Plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné ručně vedené
B Plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné s pákovým řízením
C Plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné volantovým řízením
D Vysokozdvižné ručně vedené
E Vysokozdvižné s pákovým řízením
W1 Vysokozdvižné s volantovým řízením do 5 t nosnosti
W2 Vysokozdivžné s volantovým řízením nad 5 t nosnosti
G Vysokozdvižné se zdvíhací plošinou

Z Zvláštní vozíky

K základnímu školení řidičů manipulačních vozíků potřebujete:
1. vyplněnou přihlášku
2. lékařské potvrzení - součást přihlášky
3. 1x průkazové foto

K opakovanému školení řidičů manipulačních vozíků potřebujete:
1. průkaz řidiče manipulačního vozíků
2. evidenční list řidičů manipulačních vozíků - není podmínkou

Lhůta opakovaného školení řidičů manipulačních vozíků je 1 rok.

Mám zájem o kurz